چارشنبه، سپتامبر 22، 2021
کور نښانونه مسح کول

ټاګ: مسح کول

د ځواک او ویناو لپاره دعاګانې

0
اعمال 1: 8 مګر تاسو به ځواک ترلاسه کړئ ، وروسته له هغې چې روح القدس تاسو ته راورسید: او تاسو به دواړه زما لپاره شاهدان شئ ...

د نبوي احادیث لپاره د لمانځه 30 ځایونه

3
اعمال 1: 8 مګر تاسو به ځواک ترلاسه کړئ ، وروسته له هغې چې روح القدس تاسو ته راورسید: او تاسو به دواړه زما لپاره شاهدان شئ ...

د نوي امتیاز لپاره د لمانځه 60 ځایونه

13
اعمال 1: 8: 8 مګر تاسو به ځواک ترلاسه کړئ ، وروسته له هغې چې روح القدس تاسو ته راورسید: او تاسو به دواړه زما لپاره شاهدان شئ ...